Gastvrije Wi-Fi verbinding voor al uw bezoekers

Gastvrije Wi-Fi verbinding voor al uw bezoekers

 

wifi

Voordelen:

Geen wachtwoord meer nodig
Door het liken van uw Facebook pagina of het achterhalen van een e-mail adres kan direct gebruik gemaakt worden van de WIFI verbinding
Groot bereik met lage kosten
Vergroten van uw netwerk op Facebook of uw e-mail adressenbestand
Al vanaf €24,95 per maand
Gericht adverteren op de juiste doelgroep

Download de LEAFLET WIFI

Adverteren via uw eigen WIFI verbinding

Direct uw netwerk vergroten via social media

Zeer gericht uw eigen bezoekers en hun vrienden bereiken

Meer bereik = meer omzet!

Waardevolle bezoekers informatie

Direct waardevolle informatie verzamelen over uw bezoekers

Gerichter inzetten van uw marketing activiteiten

Naam, leeftijd, locatie en e-mail van uw bezoeker

voor wie