IT Support

Gemiddeld verliest de Nederlandse werknemer 7,6% van de tijd werkzaam met een PC door slecht functionerende ICT en door gebrekkige digitale vaardigheden. Dit probleem lijkt bij medewerkers noch leidinggevenden op het netvlies te staan. Het gericht aanbieden van trainingen, het versterken van de rol van de helpdesk en het ondersteunen van de informele hulpnetwerken zijn mogelijkheden om dit productiviteitsverlies terug te dringen.

Wij zij ervan overtuigd dat de mens het verschil maakt en bijdraagt aan een optimale ondersteuningtevredenheid en productiviteit van uw medewerkers. Zichtbaarheid is daarin heel belangrijk en daarom zullen onze supportteams zoveel mogelijk bij u op kantoor worden ingezet. Tevredenheid verhogen doe je door de verwachtingen te managen en die te overtreffen. In Nederland verwachten we niet veel van service als je dat vergelijkt met andere landen. Hoe vaak geven wij complimenten aan iemand? Er zit dus veel winst in het beïnvloeden van gedrag en het overtreffen van verwachtingen.

Uiteraard begrijpen we dat dit niet altijd mogelijk is en hebben we ook de mogelijkheid om gebruik te maken van ons shared service center. 

Elke oplossing voor onsite support is op maat om zoveel mogelijk in te kunnen spelen op de tevredenheid van uw medewerkers. Wij komen graag met u in gesprek over een oplossing voor uw organisatie.