Interim IT Management

Interim IT Management

Waarom interim management?

Bedrijven zijn regelmatig op zoek naar een tijdelijke manager voor een functie, omdat er niet tijdig de juiste persoon op die plek gevonden kan worden of omdat er nu noodzaak is om grote veranderingen door te voeren. Iemand met een sterke visie kan een verander traject inzetten, die anders wellicht nooit plaats zou vinden.

Wie ben ik?

De digitale wereld verandert snel, dat vraagt om een andere manier van dienstverlening.
Lang heeft IT het beleid bepaald en is de driver van een IT afdeling “Kostenbesparing” geweest. Helaas heeft dit bijgedragen in het ontstaan van een kloof tussen de needs van de business en de beschikbaar gestelde IT middelen. Dit heeft directe impact op de tevredenheid en productiviteit van de eindgebruikers.

De eindgebruikerstevredenheid vergroten en daarmee de productiviteit en tevredenheid te verhogen is een doel waarmee ik al in 2012 in de prijzen ben gevallen bij een landelijke Servicedesk Awards. Hierin werden innovaties op kwalitatieve serviceverlening gepresenteerd door grote IT dienstverleners.

Mijn kracht ligt in het vormen van teams die trots zijn op wat zij dagelijks doen en ik geniet van de successen die daaruit voortkomen.

Bekijk mijn profiel op linkedin